X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
38 77 Hatootia Tempio di Atena 4 34 29 16
Giocatore Alleanza Nome polis
plazadelapaz Requena 17
ocsesz HUN Ocsesz bor 3 47
ocsesz1 Ocsesz 1 20
ocsesz1 Ocsesz 2 20
ocsesz1 Ocsesz 3 20
ocsesz1 Ocsesz 4 20
ocsesz2 Ocsesz 5 20
ocsesz2 Ocsesz 6 20
ocsesz2 Ocsesz 7 20
ocsesz2 Ocsesz 8 20
ocsesz1 Ocsesz 9 20
Ocseszm Ocseszm-bor 24
Ocseszm Ocseszm-bor2 24
Ocseszm Ocseszm-bor3 24
ocsesz2 ocsesz13 15
Kerberosz Polis 1