X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
38 32 Moseos La fortezza di Ares 5 32 32 12
Giocatore Alleanza Nome polis
Ellipson (i) Flensburger 34
Ellipson (i) Karlsberg 34
Ellipson (i) Warsteiner 33
esanty SyS Silbermond 31
Ellipson (i) Hoepfner 33
esanty SyS Pandemonium 30
Melix Melis M 30
Poledra -EC- Marmor 3 32
Miltiades DW Argos 33
Melix Melis N 30
Melix Melis O 30
Melix Melis P 30