X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
69 46 Deleios Tempio di Poseidone 5 30 26 5
Giocatore Alleanza Nome polis
Stephuness Stadt 23
ryokun Rostock 25
Westmark (i) X-R Marmor 1 31
ryokun Schwaan 21
bermudas _AG_ blanKet 37