X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
43 39 Teyfios Tempio di Atena 5 24 23 5
Giocatore Alleanza Nome polis
bennybo -THR- W drei 30
Sansiveria -THR- Sansi-Prime IV 22
Sansiveria -THR- Sansi-Prime VII 21
sadan16 (i) sadan3 8