X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
19 51 Loudios helios Tempio di Atena 5 28 25 8
Giocatore Alleanza Nome polis
dj379 (i) ZZZ 3 ZZZ 28
giddo -D-G- Kristallstadt 30
giddo -D-G- Glashausen 30
Brina (i) Brinapolium 6
dj379 (i) ZZZ 11 ZZZ 19
GA_Revelation (n) Polis 1
Tin-Tin -D-G- Athen 29