X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
80 57 Aryos Colosso 5 39 33 15
Giocatore Alleanza Nome polis
mieze TeuKi Chemnitz 27
mieze TeuKi Leipzig 27
Cooldown TeuKi Zyperia 34
Cooldown TeuKi Hyperia 32
Cooldown TeuKi Dolomia 32
Cooldown TeuKi Hyponia 32
Bilboron TeuKi Khazad-dûm 31
mieze TeuKi MaikMaik 27
Cooldown TeuKi Zyponia 32
mieze TeuKi St Tropéz 26
Cooldown TeuKi Aragonia 33
Bilboron TeuKi Moria 37
Bomberpilot F_A Polis1 30
Bilboron TeuKi Hadhodrond 29
Bomberpilot F_A Polis9 17