X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
25 43 Soorios Tempio di Poseidone 5 31 25 5
Giocatore Alleanza Nome polis
Kaiser odinoner (i) Blob Wotan 21
Kriegsgott ConC Todesbucht 27
Novaris -D-G- Cassiopeia 27