X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
77 59 Tinaitia Tempio di Gaia 5 39 34 16
Giocatore Alleanza Nome polis
Mithrandir OdP Minas Tirith 35
Lucretia OdP Turmalin 32
Lucretia OdP Peridot 32
Mithrandir OdP Neu Moria 35
Mithrandir OdP Gryffindor 35
Schattenmann JundS Coolmanien 35
Schattenmann JundS Coolmanien 3 35
Schattenmann JundS Coolmanien 33 35
kahn MaKa 23
kahn Maka2 22
Franzlman3 1967 Marmor1 22
Franzlman3 1967 Marmor2 21
kahn MaKa3 22
Franzlman3 1967 Marmor 3 21
kahn MaKa4 23
Franzlman3 1967 Marmor 4 21