X Y Nome isola Tempio dei miracoli Wonder LVL
52 59 Danaios helios Colosso 5 33 27 12
Giocatore Alleanza Nome polis
Django55 UEBEL Amarillo 31
Bambam SoGut Steinstadt 1 31
Bambam SoGut Steinstadt 2 31
landklaus A-V-L Waldeslust 30
Vio D-E Rage M3 34
Betzebub A-V-L Neustadt2 29
Betzebub A-V-L Kaiserslautern 29
le furet 3mol 33 28
COURSAROS Polis 17
Pebbles Stoney 1 10
bifnu (i) EinStein 4
Pebbles Stoney 2 1